Комунальний заклад «Міжшкільне навчально-виробниче об’єднання» Криворізької міської ради

 
Календар України. Українське ділове мовлення Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.

Управління

 

Управління навчальним закладом здійснюється на основі положень Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат, спираючись на принципи управління системою освіти, до яких належать:
- принцип демократичності управління навчальним закладом. Полягає у поєднанні громадського самоврядування з єдиноначальністю директора. Головним органом самоврядування є конференція представників громадськості, педагогів, батьків, учнів, на якій обирають директора і раду школи. Основні питання роботи школи директор зобов’язаний узгоджувати з радою. Крім того, в закладі діє педагогічна рада.

Статут закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку є його демократичною правовою базою.

Принцип гуманізації. Ґрунтується на усвідомленні людини як найвищої цінності, необхідності поваги до неї. Передбачає створення гуманних стосунків, оптимальних умов для повноцінної життєдіяльності дитячого і педагогічного колективів.

Принцип гласності, відкритості управління. Зобов’язує до відкритого прийняття рішень педагогічної ради закладу, обговорення поточних питань (розподіл навчальних годин, прийом та звільнення з роботи вчителів, інших працівників). Гласність та відкритість запобігають соціально-психологічній напруженості в педагогічному, учнівському та громадському середовищах.

Принцип регіональності закладу. Оскільки у межах України регіональність виявляється як належність до певного регіону (Донбасу, Слобожанщини, Півдня, Центральної України, Криму, Галичини, Закарпаття, Буковини), кожен з яких має специфічну організацію життя, побуту, мовні особливості, традиції, це зумовлює специфіку школи, створення у ній своєрідних культурно-освітніх центрів, організацію гуртків, фестивалів тощо.

Принцип плановості. Передбачає чітку систему перспективного і щоденного планування усіх видів навчально-виховного, організаційно-господарського процесу з урахуванням об'єктивних умов та соціально-економічних можливостей конкретного закладу освіти. При цьому всі плани мають бути спрямовані на вирішення основних завдань закладу.

Принцип перспективності. Випливає з необхідності передбачення та прогнозування діяльності об’єднання не лише на семестр, навчальний рік, але й на увесь цикл навчання учнів у КЗ «МНВО».

Принцип компетентності. Вимагає високого рівня науково-педагогічної підготовки, загальної ерудиції, професіоналізму вчителів.

Принцип оптимізації. Спрямований на створення в навчально-виховному закладі найсприятливіших соціально-психологічних та економічних умов для ефективної діяльності учасників педагогічного процесу.

Принцип поєднання єдиноначальності, колегіальності й персональної відповідальності. Виявляється в персональній відповідальності керівника навчально-виховного закладу перед вищими органами освіти, суспільством, державою, законом за стан справ у керованій ним установі. Директор має право в межах закону самостійно приймати рішення, вимагати їх виконання від усіх працівників закладу. Він поєднує свою діяльність із колегіальними органами — радою, педагогічною радою — і несе відповідальність за реалізацію рішень цих органів.

                 Принцип обєктивності оцінювання виконання учасниками педагогічного процесу                                     функціональних  обовязків за результатами конкретних справ. Передбачає необхідність систематичного             контролю за діяльністю посадових осіб, об'єктивного оцінювання результатів роботи (рівень успішності й                         вихованості учнів). Ця робота має відбуватися гласно, з урахуванням думки педагогічного колективу.

                 Принцип участі громадськості. Полягає у створенні різноманітних комісій, які сприяють роботі школи.